10. Sınıf Edebiyat: Millî Edebiyat’ta Roman TEST - 1


Millî Edebiyat’ta Roman konusu 10. Sınıf Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Millî Edebiyat’ta Roman Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Millî Edebiyat’ta Roman konusu 10. Sınıf Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Millî Edebiyat’ta Roman Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Edebiyat: Millî Edebiyat’ta Roman TEST - 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi’nin roman yazarlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Ali Canip Yöntem
Soru Açıklaması
2.
Roman üç bölümden oluşur. Birinci bölümde Kurtuluş Savaşı yıllarındaki Ankara; ikinci bölümde Cumhuriyet'in kuruluş yıllarındaki Ankara; son bölümde ise Cumhuriyet'ten sonraki Ankara anlatılır.

Bu parçadaki sözü edilen romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Soru Açıklaması
3.
Millî Edebiyat Dönemi'nde Halide Edip Adıvar tarafından yazılan roman, mektuplardan oluşur. Eser aynı zamanda Türk edebiyatında kadın psikolojisini anlatan önemli eserlerden biridir.

Bu parçadaki sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Handan
Soru Açıklaması
4.
Asıl ününü romanlarıyla yapan ---- memleket edebiyatının da kurucularından kabul edilir. Anadolu'yu gezerek sağlam gözlemler yapan yazar, bu gözlemleri romanlarına yansıtmıştır. Romanlarında halktan, sıradan insanları ve onların hayatlarını anlatır. Hem romantizm hem de realizmden etkilenen yazarın sade bir dili vardır.

Bu parçadaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Reşat Nuri Güntekin
Soru Açıklaması
5.
I. Kızılcık Dalları

II. Kalp Ağrısı

III. Ashab-ı Kehfimiz

IV. Raik'in Annesi

V. Yeşil Gece

Numaralanmış romanlar ait olduğu sanatçılara göre eşleştirilirse aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin'in roman türündeki eserlerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Efruz Bey
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerin hangisinde Millî Edebiyat romanı ile ilgili bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Bu dönem romanlarında romantizm ve natüralizmin etkisi görülür.
Soru Açıklaması
8.
Sanat yaşamına Fecriati ile başlayan yazar daha sonra Millî Edebiyat'ın etkisiyle eserler vermiştir. Sağlam bir gözlem yeteneği vardır. Anı, günlük, mizah gibi pek çok türde eser vermiştir. Romanlarında genellikle aile hayatı üzerine durur. Sade bir İstanbul Türkçesiyle yazar. “Kirpi” takma adıyla da anılan yazar "Memleket Hikâyeleri" ve "Gurbet Hikâyeleri" adlı eserleriyle tanınır.

Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Refik Halit Karay
Soru Açıklaması
9.
I. Tatarcık

II. Sinekli Bakkal

III. Döner Ayna

IV. Kalp Ağrısı

V. Türk'ün Ateşle İmtihanı

Yukarıdakilerden hangisi Halide Edip Adıvar'ın romanlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
10.
Romanda olaylar II. Abdülhamit Dönemi'nin İstanbul'unda geçer. Roman kahramanı Rabia ile Doğu Kültürü, İtalyan Peregrini ile de Batı Kültürü yansıtılmıştır. Roman ilk kez İngilizce olarak "Soytarının Kızı" adıyla yayımlanmıştır.

Bu parçadaki sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sinekli Bakkal
Soru Açıklaması
logo
10. Sınıf Edebiyat: Millî Edebiyat’ta Roman TEST - 1
11.
Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir yazara aittir?
Doğru Cevap: "E" Maske ve Ruh
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.