10. Sınıf Edebiyat: İslamiyet Öncesi Türk Şiiri ve Geçiş Dönemi’nin Eserleri TEST - 1


İslamiyet Öncesi Türk Şiiri ve Geçiş Dönemi’nin Eserleri konusu 10. Sınıf Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. İslamiyet Öncesi Türk Şiiri ve Geçiş Dönemi’nin Eserleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki İslamiyet Öncesi Türk Şiiri ve Geçiş Dönemi’nin Eserleri konusu 10. Sınıf Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak İslamiyet Öncesi Türk Şiiri ve Geçiş Dönemi’nin Eserleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Edebiyat: İslamiyet Öncesi Türk Şiiri ve Geçiş Dönemi’nin Eserleri TEST - 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebi-yatının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Bu dönem şiirlerinde daha çok tam ve zengin uyak kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
2.
Sözlü dönem ürünlerinden biri olan ---- bir gerçeği ortaya koyan, yol gösteren uzun gözlem ve deneyimler sonucu söylenmiştir. Bu sözler günümüzde ---- adını alır.

Bu parçadaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" sav - atasözü
Soru Açıklaması
3.
İslamiyet öncesi Türk şiirinin ve diğer edebî ürünlerinin pek çoğunun günümüze ulaşmasını sağlayan eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Divanü Lügati’t Türk
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Destan Dönemi Türk edebiyatına ait ürünlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Koşma
Soru Açıklaması
5.
Yaşın atıp yaşnadı

Tuman turup tuşnadı

Adgır kısır kişnedi

Ögür alıp okraşur

Günümüz Türkçesiyle

Gök gürleyip şimşek çaktı

Bulutlar karşı karşıya gelip harekete geçtiler

Aygırlarla kısraklar kişnedi

Her birini eşini (yanına) aldı, alçak sesle kişniyorlar.

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Yuğ törenlerinde söylenen bir şiirden alındığı
Soru Açıklaması
6.
Apa oglanı barça aşlı bedük

Bilig birle boldı kâr ödrüm ked ök

Budunka begi artuk ödrüm kerek

Kŏngül til könı kılkı kŏdrüm kerek

Günümüz Türkçesiyle

Ademoğlunun hepsi aslı büyük

Bilgi ile oldu seçkinliğe bak

Millet için beyi çok seçkin gerek

Gönlü, dili doğru, huyu üstün gerek

Devlet yönetimi hakkında bilgi veren bu beyitler aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmış olabilir?
Doğru Cevap: "E" Kutadgu Bilig
Soru Açıklaması
7.
l. Şaman

II. Şölen

III. Sagu

IV. Aruz

V. Kopuz

Numaralanmış kavramlardan hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatıyla ilişkilendirilemez?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
8.
Toplumlar; acılarını, sevinçlerini ve değer yargılarını ata-sözlerinde dile getirir. Yapılan bir yanlıştan çıkarılan ders, başkalarında da aynı yanlışa düşmesin diye atasözleriyle aktarılır. ---- adlı eserin Türk kültürüne yaptığı önemli katkılardan biri de bu atasözlerinin (savların) bir kısmının günümüze ulaşmasını sağlamaktır.

Bu parçadaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Divanü Lügat’t-Türk
Soru Açıklaması
9.
Tili yalgan, erdik yırak tur teze

Keçür sen me umrüng kŏnilik öze

Ağız til kŏni söz turur

Kŏni sözle sŏzni tiligni beze

Günümüz Türkçesiyle

Dilin yalan erden ırak dur, kaçın;

Geçir sen de ömrünü doğruluk üzre.

Ağız dil bezeği doğru söz olur,

Doğru sözle, söz ve dilini süsle

Ahlak ve öğütten söz eden bu dizeler aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmış olabilir?
Doğru Cevap: "C" Atabetü’l-Hakâyık
Soru Açıklaması
10.
1072 yılında yazılmaya başlanan eser 1077 yılında bitirilmiştir. Kelimeler için verilen örnek cümleler, şiir parçaları ve atasözleri ile Karahanlı Türkçesiyle yazılan en önemli eserlerden biridir.

Bu parçada özellikleri verilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Divanü Lügati’t - Türk – Kaşgarlı Mahmut
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.