10. Sınıf Edebiyat: Halk Hikâyeleri, Dede Korkut Hikâyeleri, Mesnevi TEST - 1


Halk Hikâyeleri, Dede Korkut Hikâyeleri, Mesnevi konusu 10. Sınıf Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Halk Hikâyeleri, Dede Korkut Hikâyeleri, Mesnevi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Halk Hikâyeleri, Dede Korkut Hikâyeleri, Mesnevi konusu 10. Sınıf Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Halk Hikâyeleri, Dede Korkut Hikâyeleri, Mesnevi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Edebiyat: Halk Hikâyeleri, Dede Korkut Hikâyeleri, Mesnevi TEST - 1
1.
Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" 15. yüzyılda Reşüdiddin tarafından yazıya geçirilmiştir.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki eser - yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Cemşid ü Hurşid - Âşık Paşa
Soru Açıklaması
3.
Mevlânâ Celaleddin-i Rumî tarafından yazılan ----Mevlevi-lik’in tasavvufî, ahlakî ve felsefi temellerini çeşitli hikâyeler aracılığıyla dile getirdiği 25.700 beyitten oluşan bir eserdir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Mesnevi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi mesnevinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Edebiyatımıza Arap edebiyatından geçmesi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki mesnevilerden hangisi din konusunu işleyen mesnevilerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Vesiletü’n- Necat
Soru Açıklaması
6.
Dede Korkut Hikâyeleri’nde Oğuzların iç ve dış mücadeleleri, kahramanlık ve olağanüstü güçler gibi konular işlenir. ---- ve ----- adlı hikâyeler olağanüstü güçlerle mücadeleyi konu alan Dede Korkut hikâyeleridir.

Bu parçadaki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Basat’ın Tepegöz’ü Öldürmesi – Duha Koca Oğlu Deli Dumrul
Soru Açıklaması
7.
Divan şiirinde beş mesneviden oluşan eserlere “hamse” adı verilir.

Aşağıdakilerden hangisi hamse sahibi bir şair değildir?
Doğru Cevap: "E" Fuzûlî
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki şairlerden hangisinin mesnevî türünde bir eseri yoktur?
Doğru Cevap: "C" Bakî
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi mesnevinin bölümlerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Dibace
Soru Açıklaması
10.
Mesneviler Tanzimat’tan önce aşağıdaki türlerden hangisinin yerini tutmuştur?
Doğru Cevap: "A" Roman
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.