10. Sınıf Edebiyat: Halk Hikâyeciliği ve Halk Hikâyeleri TEST - 1


Halk Hikâyeciliği ve Halk Hikâyeleri konusu 10. Sınıf Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Halk Hikâyeciliği ve Halk Hikâyeleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Halk Hikâyeciliği ve Halk Hikâyeleri konusu 10. Sınıf Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Halk Hikâyeciliği ve Halk Hikâyeleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Edebiyat: Halk Hikâyeciliği ve Halk Hikâyeleri TEST - 1
1.
Savaş, göç, doğal afetler gibi milletlerin tarihinde derin izler bırakan olayların, millî kahramanların ve bu kahramanlara ait maceraların olağanüstü motiflerle süslenerek anlatıldığı uzun ---- hikâyelere ---- adı verilir.

Bu parçadaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" manzum, destan
Soru Açıklaması
2.
I. Gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı uzun anlatılardır.

II. Nazım - nesir karışık söylenen halk hikâyelerinde nesir kısmı sonradan ağırlık kazanmıştır.

III. Halk hikâyelerinde işlenen olaylar destanlara göre daha gerçekçidir.

IV. Geleneksel içeriği olan halk hikâyeleri kuşaktan kuşağa sözlü gelenekle aktarılmıştır.

V. Halk hikâyeleri divan edebiyatındaki mesnevi nazım biçimine kaynaklık etmiştir.

Numaralanmış özelliklerden hangisi halk hikâyeleri için doğru değildir?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Türk kaynaklı halk hikâyelerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Kerem ile Aslı
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki eserlerden hangisi halk hikâyesi özelliği taşımaz?
Doğru Cevap: "E" Hüsrev ü Şirin
Soru Açıklaması
5.
I. Kerem ile Aslı

II. Köroğlu

III. Dede Korkut Hikâyeleri

IV. Tahir ile Zühre

V. Hz. Ali Hikâyesi

Numaralanmış halk hikâyelerinden hangileri aşk temasını işler?
Doğru Cevap: "B" I ve IV
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyelerinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kişileri gerçekçi olan halk hikâyelerinde mekânlar tamamen hayal ürünüdür.
Soru Açıklaması
7.
I. Aşk

II. Din

III. Kahramanlık

IV. Tasavvuf

V. Yergi

Numaralanmış konulardan hangileri halk hikâyelerinde işlenen konulardan değildir?
Doğru Cevap: "E" IV ve V
Soru Açıklaması
8.
I. Kerem ile Aslı

II. Leyla ile Mecnun

III. Ferhat ile Şirin

IV. Yusuf ile Züleyha

V. Âşık Garip ile Şahsanem

Numaralanmış halk hikâyeleri kaynaklarına göre eşleştirilirse aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
9.
“Ferhat ile Şirin” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Mutlu sonla biter.
Soru Açıklaması
10.
I. Serim, düğüm, çözüm

II. Giriş, gelişme, sonuç

III. Tekerleme, olay, bitiş

IV. Döşeme, olay, dua

V. Döşeme, olay, bitiş

Numaralanmış bölümlerden hangisinde halk hikâyelerinin bölümleri sırasıyla verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.