10. Sınıf Edebiyat: Geleneksel Türk Tiyatrosu ve Modern Tiyatro TEST - 1


Geleneksel Türk Tiyatrosu ve Modern Tiyatro konusu 10. Sınıf Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Geleneksel Türk Tiyatrosu ve Modern Tiyatro Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Geleneksel Türk Tiyatrosu ve Modern Tiyatro konusu 10. Sınıf Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Geleneksel Türk Tiyatrosu ve Modern Tiyatro Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Edebiyat: Geleneksel Türk Tiyatrosu ve Modern Tiyatro TEST - 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi Karagöz, orta oyunu ve meddahın ortak özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tek kişilik gösteri olmaları
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi gölge oyununun kişilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İbiş
Soru Açıklaması
3.
Orta oyunun bölümleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Mukaddime, muhavere, fasıl, bitiş
Soru Açıklaması
4.
I. Şive taklitleri

II. Müzik

III. Güldürürken düşündürme

IV. Oyun metni

V. Usta - çırak ilişkileri

Geleneksel Türk tiyatrosunda yukarıdakilerin hangisi bulunmaz?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
5.
Gölge oyunundaki ---- eğitim almamış bir halk adamıdır. Pek çok şeyi yanlış anlar, oyundaki mizah buna dayanır. Bu yönüyle orta oyunundaki ---- tipine benzer.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Karagöz – Kavuklu
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi gölge oyununun bölümlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Temaşa
Soru Açıklaması
7.
I. Hayalbaz

II. Şeyh Küşterî

III. Pişekar

IV. Hacivat

V. Perde

Yukarıdakilerin hangisiyle gölge oyunu arasında bir ilgi kurulamaz?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
8.
Geleneksel Türk tiyatrosunun bir koludur. Mendili, sopası ve sandalyesi dışında kostümü ve dekoru olmayan tek bir kişi tarafından sergilenir. Tanzimat'tan sonra eski önemini yitirmiştir.

Bu parçada tanıtılan geleneksel Türk tiyatrosu türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Meddah
Soru Açıklaması
9.
Dükkân dekorunda gelişen olaylarda genellikle kavuklu bir iş arar. Pişekâr'ın ona iş bulmasıyla olaylar gelişir. Dükkâna gelip giden çeşitli müşterilerle ilgili oyunlar vardır. İkinci olaylar dizisi yeni dünya denen ev dekorunda geçer.

Bu parça orta oyununun hangi bölümüne aittir?
Doğru Cevap: "A" Fasıl
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisinde "komedi" ile ilgili olarak bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Romantizmin etkisiyle ortaya çıkmıştır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.