10. Sınıf Edebiyat: Destan ve Efsane Türünün Özellikleri TEST - 1


Destan ve Efsane Türünün Özellikleri konusu 10. Sınıf Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Destan ve Efsane Türünün Özellikleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Destan ve Efsane Türünün Özellikleri konusu 10. Sınıf Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Destan ve Efsane Türünün Özellikleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Edebiyat: Destan ve Efsane Türünün Özellikleri TEST - 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi tümüyle Türklerin İslamiyet sonrası doğal destanlarıdır?
Doğru Cevap: "C" Battal Gazi - Danişment Gazi - Köroğlu
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Türklerin destan motiflerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Azrail
Soru Açıklaması
3.
I. Ergenekon Destanı: Türklerin kutsal taşı Çinlilere vermeleri üzerine tanrı tarafından cezalandırılmalarını anlatan destandır.

II. Bozkurt Destanı: Savaşta yaralanan bir Türk'ün dişi bir kurt tarafından kurtarılması, korunması, Türklerin dişi bir kurttan çoğalmasını anlatan destandır.

III. Alp Er Tunga Destanı: Türk-İran savaşlarıyla Alp Er Tunga'nın yiğitliklerini anlatan destandır.

IV. Oğuz Kağan Destanı: Hun Hükümdarı Mete'nin doğumunu, çocukluğunu, yiğitliklerini, ülkenin başına geçmesini, ülkeyi çocukları arasında paylaştırmasını anlatan destandır.

V. Şu Destanı: İskender ile Türkler arasındaki savaşları ve Türk Hükümdarının kahramanlıklarını anlatan destandır.

Numaralanmış destanlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
4.
I. Türeyiş

II. Şinto

III. Şehname

IV. Ramayana

V. Mahabharata

Numaralanmış destanlardan hangileri aynı ulusa aittir?
Doğru Cevap: "E" IV ve V
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki doğal destan ve ulus eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İgor – Fransız
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerin hangisinde sadece Türklerin doğal destanlarına yer verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Alp Er Tunga – Ergenekon – Bozkurt – Manas
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerin hangisinde şair - destan eşleşmesinde yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Mehmet Akif Ersoy– Üç Şehitler Destanı
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi doğal destanın özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Gerçekçi oluşturulduklarından tarihe, coğrafyaya, halk bilimine kaynaklık eder.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk destanlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Cengiz Han Destanı
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerin hangisinde yapay destanlar bir arada verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Çanakkale Şehitleri – Çılgın Orlando – İlahi Komedya
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.