10. Sınıf Edebiyat: Anonim Halk Edebiyatı TEST - 1


Anonim Halk Edebiyatı konusu 10. Sınıf Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Anonim Halk Edebiyatı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Anonim Halk Edebiyatı konusu 10. Sınıf Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Anonim Halk Edebiyatı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Edebiyat: Anonim Halk Edebiyatı TEST - 1
1.
Aşağıdakilerin hangisinde türkü ile ilgili bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Âşık tarzı halk edebiyatına ait bir türdür.
Soru Açıklaması
2.
Alevî - Bektaşî halk şiirinin kurucusu kabul edilir. Yunus Emre’den de etkilenen sanatçı, şathiyeleriyle tanınır. Budalaname, Vücudname ve Dilguşa önemli eserlerindendir.

Bu parçadaki tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kaygusuz Abdal
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerin hangisinde dinî - tasavvufî halk edebiyatı nazım türleri bir arada verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" İlahi - devriye - şathiye - nutuk
Soru Açıklaması
4.
Yalan yerlere bakma

Canın odlara yakma

Her gördüğüne akma

Tevhide gel tevhide

Yukarıdaki dörtlük tasavvuf anlayışında tarikata giren dervişlere, tarikat derecelerini adap ve erkanını öğretmek amacıyla söylenmiştir. Bu dörtlük ----- alınmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" nutuktan
Soru Açıklaması
5.
I. Kurucusu 12. yüzyılda Doğu Türkistan’da yetişen Hoca Ahmet Yesevî’dir.

II. Mutasavvıf adını alan sanatçılar tarikat merkezleri olan tekkelerde yetişmiştir.

III. Şiirlerde zaman zaman divan edebiyatının etkisiyle mazmunlar görülür.

IV. Hem aruz hem de hece ölçüsü kullanılmıştır.

V. Şiirler didaktik bir üslupla yazılmıştır.

Numaralanmış ifadelerin hangisinde dinî - tasavvufî halk edebiyatıyla ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
6.
Divan edebiyatında Allah’ın birliğini ve yüceliğini konu edinen şiirlere “tevhid”, Allah’a yakarmak için yazılan şiirlere de “münacaat” denir.

Aşağıdakilerden hangisi bu iki nazım türünün de dinî -tasavvufî halk edebiyatındaki karşılığıdır?
Doğru Cevap: "A" İlahi
Soru Açıklaması
7.
İlahiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Dili Arapçanın etkisiyle oldukça ağır ve süslüdür.
Soru Açıklaması
8.
Anonim halk edebiyatıyla tekke edebiyatının karşılaştırılmasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Hem anonim halk edebiyatında hem de tekke edebiyatında heceyle aruz birlikte kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
9.
Anne demeye geldim

Kaymak yemeye geldim

Meramım kaymak değil

Yâri görmeye geldim

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Bu âşık edebiyatına ait bir biçimdir.
Soru Açıklaması
10.
Anonim halk edebiyatı ürünü olan ağıtlar, İslamiyet öncesindeki ---- , divan edebiyatındaki ---- ile benzerlik gösterir.

Bu parçadaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" sagu, mersiye
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.