10. Sınıf Edebiyat: Anı Türü ve Anının Tarihi Gelişimi TEST - 1


Anı Türü ve Anının Tarihi Gelişimi konusu 10. Sınıf Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Anı Türü ve Anının Tarihi Gelişimi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Anı Türü ve Anının Tarihi Gelişimi konusu 10. Sınıf Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Anı Türü ve Anının Tarihi Gelişimi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Edebiyat: Anı Türü ve Anının Tarihi Gelişimi TEST - 1
1.
Anı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Yazar, anlattıklarını belgelerle ortaya koymak zorundadır.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki eserlerden hangisi anı türünde değildir?
Doğru Cevap: "D" Anadolu Notları
Soru Açıklaması
3.
I. Magosa Hatıraları

II. Ömer'in Çocukluğu

III. Defter-i Amal

IV. Falaka

Numaralanmış eserler ait olduğu sanatçılarla eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır?
Doğru Cevap: "E" Akif Paşa
Soru Açıklaması
4.
I. Anılar, olay merkezli anılar ve kişi merkezli anılar olarak iki başlık altında incelenir.

II. Anılarda en çok öyküleyici anlatım türünden yararlanılır.

III. Anılar, yaşanan ya da şahit olunan olayların üzerinden uzun bir zaman geçtikten sonra kaleme alınır.

IV. Yazarın gözlemleriyle ve izlenimleriyle şekillenen bir türdür.

V. Yazarın öznel görüş ve düşünceleriyle, hatıralarıyla şekillendiği için edebî bir metin özelliği taşır.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde "anı" ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
5.
Tanzimat'tan önce de Türk edebiyatında anı özelliği taşıyan eserler olsa da Tanzimat'ta Batılı anlamda yazılan ilk anı ---- tarafından yazılan ---- adlı eserdir.

Bu parçadaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Ziya Paşa – Defter-i Âmal
Soru Açıklaması
6.
I. Mor Salkımlı Ev

II. Ateşten Gömlek

III. Türk'ün Ateşle İmtihanı

IV. Kırk Yıl

V. Ankara

Numaralanmış romanlardan hangileri anı türünde yazılmıştır?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki anı türündeki eserlerden hangisi Ahmet Rasim'e ait değildir?
Doğru Cevap: "D" Siyasi Hatıralar
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun anı türünde bir eseri değildir?
Doğru Cevap: "C" Bir Sürgün
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki anı türündeki eser - yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Edebî Hatıralar – Hüseyin Suat Yalçın
Soru Açıklaması
10.
Dünya edebiyatının anı türünün ilk örneğini Ksenephon ---- adlı eseriyle vermiştir.

Bu parçadaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Anabasis
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.