10. Sınıf Coğrafya: Türkiye’nin Ana Yer Şekilleri TEST - 1


Türkiye’nin Ana Yer Şekilleri konusu 10. Sınıf Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Türkiye’nin Ana Yer Şekilleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Türkiye’nin Ana Yer Şekilleri konusu 10. Sınıf Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Türkiye’nin Ana Yer Şekilleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Coğrafya: Türkiye’nin Ana Yer Şekilleri TEST - 1
1.


Yukarıdaki şekilde gösterilen yer yapısının en güzel örneklerine, ülkemizde aşağıdaki alanlardan hangisinde rastlanır?
Doğru Cevap: "A" Kıyı Ege
Soru Açıklaması
2.


Türkiye’nin aşağıdaki dağlarından hangisinin oluşumu, yukarıdaki şekilde gösterilen yer yapısına benzer?
Doğru Cevap: "E" Toros Dağları
Soru Açıklaması
3.
Türkiye’de volkanik dağlara daha çok;

I. İç Anadolu,

II. Doğu Anadolu,

III. Akdeniz,

IV. Ege

bölgelerinden hangilerinde rastlanır?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
4.
Akarsuların taşıdığı alüvyonları ağız kısımlarında biriktirmesi sonucunda oluşan aşağıdaki ovalardan hangisi farklı bir deniz kıyısında yer alır?
Doğru Cevap: "E" Çarşamba Ovası
Soru Açıklaması
5.
Fay hattına bağlı olarak ortaya çıkan çöküntü alanlarının alüvyonlarla dolması sonucu tektonik ovalar oluşur.

Aşağıdaki ovalardan hangisi bu şekilde oluşmuştur?
Doğru Cevap: "A" Düzce
Soru Açıklaması
6.
Türkiye’deki kalkerli arazilerde oluşan, karstik ovalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Amik Ovası
Soru Açıklaması
7.
Lav tabakalarının akarsular tarafından yarılmasıyla;

I. Erzurum – Kars,

II. Ardahan,

III. Obruk,

IV. Cihanbeyli

platolarından hangilerinin oluştuğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
8.
Platolar, çevresine göre yüksekte kalmış geniş düzlüklerdir.

Türkiye’nin aşağıdaki platolarından hangisinin yükseltisi en azdır?
Doğru Cevap: "D" Çatalca-Kocaeli
Soru Açıklaması
9.
Türkiye’de en fazla plato İç Anadolu Bölgesi’nde yer alır.

Bu bölgedeki platolara örnek olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
Doğru Cevap: "E" Perşembe
Soru Açıklaması
10.
Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan tektonik ovalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Ceylanpınar Ovası
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.