10. Sınıf Coğrafya: Türkiye’deki Su Kaynakları TEST - 1


Türkiye’deki Su Kaynakları konusu 10. Sınıf Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Türkiye’deki Su Kaynakları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Türkiye’deki Su Kaynakları konusu 10. Sınıf Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Türkiye’deki Su Kaynakları Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Coğrafya: Türkiye’deki Su Kaynakları TEST - 1
1.
Yer yapıları dikkate alınırsa; aşağıda verilen kentlerden hangisinde jeotermal enerji potansiyelinin daha düşük olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Şanlurfa
Soru Açıklaması
2.
I. Mogan → Alüvyal set gölü

II. Abant → Heyelan set gölü

III. Büyük Çekmece → Kıyı Set gölü

IV. Çıldır → Moren set gölü

V. Nazik → Lav set gölü

Yukarıdaki göl ve oluşum nedeni eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
3.
Heyelan olayı sonucunda bir vadinin önünün kapanmasıyla heyelan set gölleri oluşur.

Bu tür göllere aşağıdaki bölgelerden hangisinde rastlanma olanağı daha fazladır?
Doğru Cevap: "A" Karadeniz Bölgesi
Soru Açıklaması
4.
Güney Marmara Bölümü Türkiye’de göllerin toplandığı başlıca alanlardan birisidir.

Aşağıdaki göllerden hangisinin bu alanda bulunduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Marmara Gölü
Soru Açıklaması
5.
Doğu Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinde doğal oluşumlu çok sayıda göle rastlanırken; bu iki bölgeye komşu olan Güneydoğu Anadolu’da doğal göllere rastlanmaz.

Bu durum, Güneydoğu Anadolu’nun hangi özellik bakımından farklı olmasıyla daha çok ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Yer şekilleri
Soru Açıklaması
6.
Türkiye’nin aşağıdaki göllerinden hangisi deniz seviyesinde yer alır?
Doğru Cevap: "A" Büyük Çekmece gölü
Soru Açıklaması
7.
“Türkiye’de balıkçılığın en fazla yapıldığı bölge Karadeniz Bölgesi’dir.

Karadeniz’de balıkçılığın gelişmiş olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tuzluluk ve sıcaklığın düşük olması
Soru Açıklaması
8.
Türkiye’deki akarsular saniyede akan toplam su miktarı bakımından zengin değildir.

Bu durumun öncelikli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yağışların az olması
Soru Açıklaması
9.
Kar erimeleriyle beslenen akarsular aşağıdaki yerlerin hangisinde daha yaygındır?
Doğru Cevap: "D" Erzurum – Kars
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki alanların hangisinde karstik kaynaklar daha çok bulunur?
Doğru Cevap: "E" Antalya çevresi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.