10. Sınıf Coğrafya: Türkiye’deki Afetlerin Dağılış ve Etkileri TEST - 1


Türkiye’deki Afetlerin Dağılış ve Etkileri konusu 10. Sınıf Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Türkiye’deki Afetlerin Dağılış ve Etkileri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Türkiye’deki Afetlerin Dağılış ve Etkileri konusu 10. Sınıf Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Türkiye’deki Afetlerin Dağılış ve Etkileri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Coğrafya: Türkiye’deki Afetlerin Dağılış ve Etkileri TEST - 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi deprem sonucu meydana gelen can ve mal kaybını azaltmak için yapılacak çalışmalardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Çok katlı konut yapımına ağırlık vermek.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi erozyona neden olan faktörlerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Fay hatlarının ve volkanik arazinin geniş yer kaplaması
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin deprem kuşağı üzerinde bulunmasının nedenleri arasında sayılamaz?
Doğru Cevap: "E" I. jeolojik zaman oluşumlarının bulunması
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de deprem riskinin en az olduğu yerlere örnek olarak verilebilir?
Doğru Cevap: "B" Konya ve çevresi
Soru Açıklaması
5.
Sel, bir bölgede toprağın belirli bir süre için tamamen ya da kısmen aniden su altında kalmasıyla oluşan büyük ve düzensiz su akıntılarıdır.

Buna göre, Türkiye’de aşırı yağışlı bir dönemde aşağıdaki nehirlerden hangisinin yatağında sel riski daha fazla olur?
Doğru Cevap: "A" Meriç
Soru Açıklaması
6.
Türkiye’de erozyon ve toprak aşınması olaylarının gelecekte daha da artacağını öngören bir toprak bilimcisi buna dayanak olarak;

I. orman alanlarının tahrip edilmesi,

II. nüfus artışına paralel olarak doğadaki bozulmaların fazla olması,

III. kırsal alanlardan kentlere göçlerin azalması

gibi durumlardan hangilerini gösterebilir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
7.
● Akarsu havzalarının ağaçlandırılması

● Akarsularda su seviyelerinin kontrol altında tutulması

● Akarsu yataklarındaki çöp ve molozların temizlenmesi

gibi önlemler aşağıdaki doğal afetlerden hangisine yönelik olarak yapılır?
Doğru Cevap: "A" Sel ve taşkın
Soru Açıklaması
8.
Türkiye’de heyelanların en sık yaşandığı bölge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Doğu Karadeniz
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de heyelan olaylarının en fazla ilkbaharda görülmesinin nedenidir?
Doğru Cevap: "C" Kar erimelerinin artması
Soru Açıklaması
10.
Çığ; kar örtüsünün eğim yönünde hareket etmesiyle can ve mal kayıplarına neden olan doğal bir afettir.

Türkiye’de aşağıdaki alanlardan hangisinde çığ olayının yaşanması beklenmez?
Doğru Cevap: "C" Edirne
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.