10. Sınıf Coğrafya: Türkiye’de Nüfusun Değişimi - Dağılışı TEST - 1


Türkiye’de Nüfusun Değişimi - Dağılışı konusu 10. Sınıf Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Türkiye’de Nüfusun Değişimi - Dağılışı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Türkiye’de Nüfusun Değişimi - Dağılışı konusu 10. Sınıf Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Türkiye’de Nüfusun Değişimi - Dağılışı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Coğrafya: Türkiye’de Nüfusun Değişimi - Dağılışı TEST - 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki nüfus sayımlarının amaçları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" İllerdeki konut sayısını belirlemek
Soru Açıklaması
2.
Türkiye’de bölgeler ve yöreler arasında nüfus miktarı ve nüfus artış hızı bakımından farklılıklar olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
Doğru Cevap: "B" Yüz ölçümlerinin
Soru Açıklaması
3.
Türkiye’de göç ile nüfus artışının en çok görüldüğü bölgede bu duruma yol açan öncelikli etkenin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Sanayi ve ticaretin gelişmiş olması
Soru Açıklaması
4.
Türkiye’de özellikle 1940 - 1945 yılları arasında nüfus artış hızının azalmış olmasında;

I. erkek nüfusun askere alınmış olması,

II. II. Dünya Savaşı’nın ekonomiyi olumsuz etkilemiş olması,

III. az çocuklu ailelerin vergiden muaf tutulması

durumlarından hangileri etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
5.


Yukarıda Türkiye’nin nüfus artış hızının 1935 - 2000 yılları arasındaki değişim grafiği verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu grafikten çıkarılacak doğru bir sonuç değildir?
Doğru Cevap: "D" 2000 yılında nüfus miktarında azalma olmuştur.
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı döneminde ilk nüfus sayımının yapıldığı 1831 yılında yalnızca asker ve vergi yükümlülerinin belirlenmesinin amaçlanması;

I. İnsan, devlet için vardır.

II. İnsan hayatı herşeyden üstündür.

III. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın

anlayışlarından hangileriyle daha çok ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
7.
I. Okur yazar sayısı ve nüfusun öğrenim durumunun belirlenmesi

II. Kırsal alanlardaki yerleşme tiplerinin tespit edilmesi

III. Yer altı kaynaklarının nerelerde yoğunlaştığının tespit edilmesi

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de nüfus sayımı yapılmasının amaçları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
8.
I. Balkan ülkelerinden ülkemize göçler yaşanması

II. 1939 yılında Hatay’ın ana vatana katılması

III. Ekonomik sorunlar nedeniyle 1950’li yıllardan sonra iç göçlerin artması

Yukarıdakilerden hangilerinin Türkiye nüfusunu artırıcı yönde etki yaptığı söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
9.
Ülkemizde özellikle 1950’li yıllardan sonra kentsel nüfusta önemli bir artış olduğu görülür.

Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "D" Kentlere yoğun göç yaşanması
Soru Açıklaması
10.
Türkiye’de 1985 yılından sonra nüfus artış hızında düşüşler yaşanmasında;

I. halkın eğitim seviyesinin yükselmesi,

II. kent nüfusunun artması,

III. yaşlı nüfus sayısının artması

durumlarından hangileri etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.