10. Sınıf Coğrafya: Türkiye’de Bitkiler TEST - 1


Türkiye’de Bitkiler konusu 10. Sınıf Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Türkiye’de Bitkiler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Türkiye’de Bitkiler konusu 10. Sınıf Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Türkiye’de Bitkiler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Coğrafya: Türkiye’de Bitkiler TEST - 1
1.
Akdeniz Bölgesi'nde orman örtüsü 700 m den başlar.

Çünkü..............

Bu cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir?
Doğru Cevap: "C" Bu yükseltiye kadar orman örtüsü tahrip edilmiştir.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz iklim bölgelerinin doğal bitki örtüsü olan “maki” topluluğu içinde yer alan bir tür değildir?
Doğru Cevap: "B" Söğüt
Soru Açıklaması
3.


Doğu Karadeniz’in denize bakan yamacında orman örtüsünün şekildeki gibi kuşaklar oluşturması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "B" Yükseklere çıkıldıkça sıcaklığın azalmasıyla
Soru Açıklaması
4.
İklimin en önemli sonucu bitki örtüsüdür.

Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde orman, maki ve bozkır bitki örtüleri birlikte görülür?
Doğru Cevap: "C" Marmara
Soru Açıklaması
5.
Bitki coğrafyası konusunda araştırma yapan bir bilim adamı gittiği yörede geven, koyun yumağı, üzerlik, yavşan otu, gelincik, sığırkuyruğu, çayır üçgülü gibi bitkilerin yaygın olduğunu gözlemlemiştir.Buna göre araştırmacı yukarıdaki haritada işaretlenen alanlardan hangisine gitmiş olabilir?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
6.
Türkiye’de iklim çeşidi fazla olduğundan bitki örtüsü çeşidi de fazladır. Buna rağmen Türkiye’de bulunmayan bitki türleri de vardır.

Aşağıdaki bitki örtülerinden hangisi Türkiye’de bulunmayan bitki örtülerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Tundra
Soru Açıklaması
7.
Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesiminde bitki örtüsü gür orman iken, Akdeniz’in kıyı kesiminde makinin olması bu iki kıyının hangi bakımdan farklı olmasının sonucudur?
Doğru Cevap: "D" İklim özellikleri
Soru Açıklaması
8.
Makilerin Akdeniz kıyısında 700-800 m, Ege kıyılarında 500- 600 m, Marmara kıyılarında ise 300-400 m yükseltiye kadar çıkabilmesi, aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
Doğru Cevap: "B" Enleme bağlı sıcaklığın azalması
Soru Açıklaması
9.
İklim özellikleri benzer olan bölgelerin bitki örtüleri de benzerdir.

Buna göre, aşağıda verilen alanlardan hangilerinin bitki örtüleri birbirine benzemez?
Doğru Cevap: "C" Van - Antalya
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki ağaç türlerinden hangisi iğne yapraklı orman grubu içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Kayın
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.