10. Sınıf Coğrafya: Türkiye Nüfusunun Yapısal Özellikleri TEST - 1


Türkiye Nüfusunun Yapısal Özellikleri konusu 10. Sınıf Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Türkiye Nüfusunun Yapısal Özellikleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Türkiye Nüfusunun Yapısal Özellikleri konusu 10. Sınıf Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Türkiye Nüfusunun Yapısal Özellikleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Coğrafya: Türkiye Nüfusunun Yapısal Özellikleri TEST - 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin nüfus özellikleriyle ilgili yanlış bir bilgidir?
Doğru Cevap: "E" Genç nüfus oranı az, yaşlı nüfus oranı fazladır.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de coğrafi bölgelerin kırsal ve kentsel nüfus miktarı ve oranlarını gösteren grafikten yararlanarak kesinlikle tespit edilebilir?
Doğru Cevap: "A" Bölgelerin toplam nüfus miktarı
Soru Açıklaması
3.
Türkiye’ye ait nüfus piramidinden aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi edinilemez?
Doğru Cevap: "A" Kırsal nüfusun, toplam nüfus içindeki payı
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin nüfusu ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
Doğru Cevap: "E" Sanayi sektöründe çalışanlar, hizmet sektöründe çalışanlardan daha fazladır.
Soru Açıklaması
5.
Türkiye’nin 1960’tan 2000’e kadar olan nüfus piramitleri incelendiğinde piramidin tabanının giderek daraldığı görülmektedir.

Bu duruma bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Doğurganlık oranının düştüğü
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin nüfus yapısını belirleyen özelliklerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Aritmetik nüfus yoğunluğu
Soru Açıklaması
7.
Son yıllarda Türkiye’de çalışan nüfusun içinde tarım sektöründe çalışanların payı giderek azalmaktadır.

Bu durumun öncelikli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tarım dışı sektörlerin gelişmesi
Soru Açıklaması
8.
Türkiye’de tarım sektöründe çalışan nüfus oranı azalırken, hizmet ve sanayi sektöründe çalışan nüfus oranının artması;

I. gelişme sürecinde olduğu,

II. tarımsal alanların daraldığı,

III. tarımsal üretimin ve verimin azaldığı

durumlarından hangilerinin göstergesidir?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin genç nüfuslu olduğunun bir göstergesidir?
Doğru Cevap: "B" Çalışan nüfusun yaş ortalamasının düşük olması
Soru Açıklaması
10.
Türkiye’de kırsal ve kentsel nüfus ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "B" Türkiye’de kırsal nüfus oranı giderek artmaktadır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.