10. Sınıf Coğrafya: Nüfus Piramitleri TEST - 1


Nüfus Piramitleri konusu 10. Sınıf Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Nüfus Piramitleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Nüfus Piramitleri konusu 10. Sınıf Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Nüfus Piramitleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Coğrafya: Nüfus Piramitleri TEST - 1
1.
Aşağıdaki şekillerde 2000 ve 2015 yıllarında bir ülkeye ait nüfus piramitleri gösterilmiştir.Yalnızca nüfus piramitlerinde verilenlere göre geçen 15 yıllık süre içinde bu ülkede;

I. Doğum oranı azalmıştır.

II. Erkek nüfus oranı artmıştır.

III. Bebek ölüm oranında artış olmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
2.


Yukarıda nüfusun yaş gruplarına göre dağılım grafiği verilen ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Kırsal nüfus oranı fazladır.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıda İtalya ve Nijerya’ya ait yaş gruplarına göre nüfus dağılımı verilmiştir.Grafiklerdeki bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "A" İtalya’nın nüfusunun Nijerya’dan fazla olduğuna
Soru Açıklaması
4.
– Üretim tüketimi karşılayamamaktadır.

– Enflasyon hızla yükselmektedir.

– İşsiz sayısı çoğalmaktadır.

– Ülke kaynakları günün koşullarına göre değerlendirilememektedir.

Yukarıda verilen niteliklere sahip olan bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Aşırı nüfuslanmış bir ülkedir.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıda bazı merkezlerin nüfus artış hızları ve ekonomik büyüme hızları verilmiştir. Nüfus artış hızı ekonomik büyüme hızından fazla olan ülkelerde nüfusun artışı ciddi problemler ortaya çıkarır.Buna göre, hangi merkezlerin ekonomik büyümeye bağlı olarak nüfus artışı bir sorun oluşturmaz?
Doğru Cevap: "E" III ve V
Soru Açıklaması
6.


Bir ülke nüfusunun yaş gruplarına göre dağılışı I. şekildeki gibi iken aradan geçen uzunca bir süreçten sonra II. şekildeki gibi olmuştur.

Bu süreçte, söz konusu ülkede aşağıdakilerden hangisinin yaşandığı söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Toplam nüfus miktarı azalmıştır.
Soru Açıklaması
7.
Bir ülke nüfus piramidinin tabanının geniş olması doğum oranının yüksek olduğunu gösterir.

Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisine ait nüfus piramidinin tabanı daha dardır?
Doğru Cevap: "A" Japonya
Soru Açıklaması
8.
Fransa, Almanya ve Japonya gibi ülkelerin nüfus piramitleri incelendiğinde;

I. dönemlik göç aldıkları,

II. aile planlaması uyguladıkları,

III. nüfus miktarlarının azaldığı,

IV. yaşlı nüfus oranlarının fazla olduğu

sonuçlarından hangilerine ulaşılır?
Doğru Cevap: "B" Yalnız IV
Soru Açıklaması
9.


Ülkelerin takip ettiği nüfus politikaları gelişmişlik seviyelerine göre değişir.

Buna göre, haritada işaretlenen bölgelerdeki ülkelerden hangilerinin nüfus artış hızını artırmaya yönelik politika uyguladıkları söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
10.


Yukarıda verilen nüfus piramidinin ait olduğu ülke için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Doğurganlık hızı azalmaktadır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.