10. Sınıf Coğrafya: Jeolojk Zamanlar - Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi TEST - 1


Jeolojk Zamanlar - Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi konusu 10. Sınıf Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Jeolojk Zamanlar - Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Jeolojk Zamanlar - Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi konusu 10. Sınıf Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Jeolojk Zamanlar - Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Coğrafya: Jeolojk Zamanlar - Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi TEST - 1
1.
I. Tetis Denizi’nde çökelen tortullar dönemin sonunda kıvrılarak yükselmeye başlamıştır.

II. Toros ve Kuzey Anadolu Dağları oluşmuştur.

III. Aşınım ve birikim faaliyetleri sonucunda Anadolu bugünkü görünümüne kavuşmuştur.

Yukarıda verilen oluşumların günümüze en yakın olandan en eskiye doğru sıralanışı nasıldır?
Doğru Cevap: "C" III-II-I
Soru Açıklaması
2.
I. İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının oluşması

II. Alp-Himalaya kıvrım dağ sisteminin oluşması

III. Bakteri ve alg türünden ilk canlıların ortaya çıkması

Yukarıda verilen olayların günümüze en yakın olandan en uzak olana doğru sıralanışı nasıldır?
Doğru Cevap: "A" I-II-III
Soru Açıklaması
3.
Daha önceleri büyük oranda aşınmış olan Anadolu Yarımadası 4. jeolojik zaman başlarında toptan yükselmiştir.

Türkiye’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi bu olayın sonucunda oluşmuştur?
Doğru Cevap: "C" Platoların geniş yer kaplaması
Soru Açıklaması
4.
Türkiye’nin jeolojik yapısı dikkate alınırsa; aşağıdaki kayaç türlerinden hangisinin yaygın olduğu bölgelerde, I. jeolojik zamana ait yaşlı araziler bulunur?
Doğru Cevap: "C" Taş kömürü
Soru Açıklaması
5.
Türkiye, yakın jeolojik zamanda oluşmuş genç yapılı bir ülkedir.

Bu durumu aşağıdakilerden hangisi kanıtlamaz?
Doğru Cevap: "B" Taş kömürü yataklarının bulunması
Soru Açıklaması
6.
Günümüzde Arabistan Levhası’nın kuzeye doğru hareketi Anadolu’yu sıkıştırmaya devam etmektedir.

Bu yer kabuğu hareketi sonucunda Türkiye’de;

I. aktif fay hatlarının oluşumu,

II. akarsuların denge profiline yaklaşmaları,

III. tektonik depremler yaşanması,

IV. iklim şartlarında değişmeler olması

durumlarından hangileri ortaya çıkmaz?
Doğru Cevap: "D" II ve IV
Soru Açıklaması
7.
Türkiye’de 3. jeolojik zamana (senozoik) ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Taş kömürü yatakları oluşmuştur.
Soru Açıklaması
8.
Afrika ve Avrasya Levhaları arasında yer alan Tetis Denizi tabanındaki tortullar, kıvrılma ve kırılmalarla yükselmiş böylece Toros Dağları ve Kuzey Anadolu Dağları oluşmuştur.

Bu oluşuma neden olan kuvvet, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Orojenez
Soru Açıklaması
9.
– Afrika’nın kuzeyi, İspanya, Avrupa’nın güneyi, Anadolu ve İran’ı geçerek Hindistan’ın kuzeyinden Çin’e ulaşan dağ kuşağıdır.

– Kuzey Anadolu ve Toros Dağları da bu kuşak içerisinde yer alır.

Yukarıda önemli özellikleri verilen dağ kuşağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Alp-Himalaya Dağları
Soru Açıklaması
10.
III. Jeolojik zamanda Anadolu’da hüküm süren sıcak ve nemli iklim şartları altında gür ormanlar yetişmiştir.

Bu ormanlardan gelen organik malzemenin göl ortamında birikmesi ile Soma, Yatağan, Elbistan’da oluşan yer altı zenginliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Linyit
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.