10. Sınıf Coğrafya: Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları TEST - 1


Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları konusu 10. Sınıf Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları konusu 10. Sınıf Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Coğrafya: Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları TEST - 1
1.
Herhangi bir ülkede nüfus artışının bir önceki yıla göre azaldığına aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "B" Ölümlerin doğumlardan fazla olması
Soru Açıklaması
2.
İç göçlerin oluşturduğu sorunlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Tarımda makineleşme
Soru Açıklaması
3.
Geniş topraklara sahip olduğu halde nüfusu az olan bazı ülkeler dışarıdan göçmen kabul etmektedir.

Aşağıdaki ülkelerin hangisi için böyle bir özellik söz konusu değildir?
Doğru Cevap: "A" Hollanda
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi bir ülkedeki aşırı nüfus artışının oluşturduğu olumsuz sonuçların etkilerini azaltmak için alınacak bir önlem değildir?
Doğru Cevap: "B" Genç nüfus oranını artırmak
Soru Açıklaması
5.
İnsanların çeşitli amaçlara göre, aynı ülke içerisinde sürekli veya geçici olarak yer değiştirmelerine “iç göç” denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi iç göçlere neden olarak gösterilemez?
Doğru Cevap: "D" Sulanabilir alanların genişlemesi
Soru Açıklaması
6.
Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde yüksek nitelikli kişilerin, sanayileşmiş ülkelere yerleşme amaçlı gidişine “beyin göçü” denir.

Yukarıdaki açıklamaya göre, aşağıdakilerden hangisi beyin göçünün nedenleri arasında değildir?
Doğru Cevap: "E" Ailelerin parçalanması
Soru Açıklaması
7.
Ülkeler arasında yapılan göçlere “dış göç” denir.

Dışarıya göç veren bir ülkede aşağıdakilerden hangisi gözlenmez?
Doğru Cevap: "B" İş gücünün artması
Soru Açıklaması
8.
Bir bölgeye yapılan göçlerin artmasında, aşağıdakilerden hangisinin payının daha büyük olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" İş olanaklarının fazla olması
Soru Açıklaması
9.
I. Tarım

II. Yaylacılık

III. Turizm

IV. Sanayi

Yukarıdaki faaliyetlerden hangileri mevsimlik göçlere neden olmaz?
Doğru Cevap: "A" Yalnız IV
Soru Açıklaması
10.
Albert Einstein 1933 yılında Almanya’dan ABD’ye geçmiş bilimsel çalışmalarına burada devam etmiş ve 1940 yılında Amerikan vatandaşlığına geçmiştir.

Bu olay aşağıdaki göç türlerinden hangisine örnek olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "C" Beyin göçü
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.