10. Sınıf Coğrafya: Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri TEST - 1


Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri konusu 10. Sınıf Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri konusu 10. Sınıf Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Coğrafya: Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri TEST - 1
1.
Ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi, çeşitli makinelerde, gemilerde ve trenlerde buhar gücünün kullanılmasıyla hızlanmıştır.

Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi daha önce olmuştur?
Doğru Cevap: "A" İngiltere
Soru Açıklaması
2.
Ekonomik faaliyetler birincil, ikincil, üçüncül faaliyetler şeklinde sınıflandırılmış ve her ekonomik faaliyetle ilgili farklı iş alanları ortaya çıkmıştır.

Buna göre;

I. turist rehberi,

II. güvenlik elemanı,

III. pazarlama elemanı,

IV. sağlık çalışanı,

V. tekstil işçisi

gibi meslek dallarından hangisi diğer dördünden farklı bir ekonomik faaliyet grubunda yer alır?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin gelişme seviyesi hakkında bilgi vermez?
Doğru Cevap: "B" Aritmetik nüfus yoğunluğu
Soru Açıklaması
4.
Orta ve Batı Avrupa ile ABD’nin sanayi alanında gelişmesinde ve büyük güç kazanmasında aşağıdakilerden hangisinin rolü en fazladır?
Doğru Cevap: "A" Zengin demir ve kömür yatakları
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir ülkenin ekonomik gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi vermez?
Doğru Cevap: "D" Ülkenin yer altı kaynakları
Soru Açıklaması
6.
Kalkınmakta olan bir ülke için aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha önemli bir sorundur?
Doğru Cevap: "E" Aşırı nüfus artışı
Soru Açıklaması
7.
Gelişmiş bir ülkenin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Yaşlı nüfus azdır.
Soru Açıklaması
8.
Endüstrisi gelişmiş olan bir ülke ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kesin olarak doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Nüfus dağılışı doğal koşullara bağlı değildir.
Soru Açıklaması
9.
Enüstride gelişmiş bir ülke için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Nitelikli iş gücü fazladır.
Soru Açıklaması
10.
I. Küçük gruplar halinde göçebe yaşam tarzı

II. Geçimin avcılık ve toplayıcılıkla sağlanması

III. Tarımın geniş alanlarda yapılması

Yukarıdaki faaliyetlerden hangileri neolitik çağda yapılan faaliyetler değildir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.