10. Sınıf Coğrafya: Dünya’nın İç Yapısı - Levha Tektoniği TEST - 1


Dünya’nın İç Yapısı - Levha Tektoniği konusu 10. Sınıf Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Dünya’nın İç Yapısı - Levha Tektoniği Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Dünya’nın İç Yapısı - Levha Tektoniği konusu 10. Sınıf Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Dünya’nın İç Yapısı - Levha Tektoniği Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Coğrafya: Dünya’nın İç Yapısı - Levha Tektoniği TEST - 1
1.
Yerin iç yapısı hakkında bilgilere;

I. fosillerin incelenmesi,

II. tortul taşların araştırılması,

III. deprem dalgalarının hızı ve izlediği yolun incelenmesi,

IV. volkandan çıkan lavların incelenmesi

çalışmalarından hangileri sonucunda ulaşılmıştır?
Doğru Cevap: "E" III ve IV
Soru Açıklaması
2.
Yer, özellikleri birbirlerinden farklı olan katmanlardan oluşmaktadır.

Bu katmanlar hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Yer kabuğunun kalınlığı ve yoğunluğu mantodan fazladır.
Soru Açıklaması
3.
Yer kabuğu hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İç kuvvetlerin enerji kaynağıdır.
Soru Açıklaması
4.


Yer kabuğuyla mantonun en üst kısmı birlikte litosferi (taş küre) oluşturur. Litosferin kalınlığı ise okyanusal ya da kıtasal oluşuna göre değişir.

Buna göre, haritada belirtilen alanların hangisinde litosferin daha kalın olması beklenir?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
5.
Yer kabuğu yoğunlukları birbirlerinden farklı katmanlardan oluşur.

Bu katmanlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
Doğru Cevap: "A" Sial
Soru Açıklaması
6.


Yukarıdaki şekilde gösterilen yer kesiti incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Volkanik faaliyetler en fazla Sima katında gerçekleşir.
Soru Açıklaması
7.


Yukarıdaki haritada belirtilen alanlar, yüz ölçümü geniş olan levhalar üzerinde yer almaktadır.

Bu yerlerde tektonik hareketlerin az olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "B" Eski jeolojik devirlerde oluşmalarıyla
Soru Açıklaması
8.


Yukarıdaki Dünya haritasında işaretlenen kıyıların;

I. kıyı çizgilerinin birbirine uyacak şekilde olması,

II. aynı jeolojik yaşta kayaçların olması,

III. fosillerin aynı yaşta ve benzer olması,

IV. benzer iklim ve bitki örtülerinin görülmesi

özelliklerinden hangileri daha önce bir arada bulunduklarının kanıtı olamaz?
Doğru Cevap: "B" yalnız IV
Soru Açıklaması
9.
Yer kabuğunu oluşturan levhalar manto üzerinde dengeli bir biçimde dururlar. Buna “izostatik denge” denir. Ancak bu denge, yer kabuğu üzerinde meydana gelen çeşitli olaylar sonucunda bozulur.

Bu tür olaylara;

I. iklim değişikliği ile buzulların erimesi,

II. fazla miktarda aşınan dağların kütle kaybetmesi,

III. akarsuların çukur alanlarda kalın tortullanmalar oluşturması

gibi gelişmelerden hangileri örnek olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
10.


Manto katmanda meydana gelen şekildeki konveksiyonel akımların aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Levhaların hareket etmesine
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.