10. Sınıf Coğrafya: Dünya’daki Su Kaynakları TEST - 1


Dünya’daki Su Kaynakları konusu 10. Sınıf Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Dünya’daki Su Kaynakları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Dünya’daki Su Kaynakları konusu 10. Sınıf Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Dünya’daki Su Kaynakları Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Coğrafya: Dünya’daki Su Kaynakları TEST - 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi denizlerin tuzluluğunu etkileyen faktörler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Derinlik
Soru Açıklaması
2.
Kuzey Yarım Küre’nin % 39’unu karalar, % 61’ini sular oluşturur. Güney Yarım Küre’de ise karaların oranı % 19’dur.

Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Yarım Küre’de karaların Güney Yarım Küre’den çok ve birbirine daha yakın olmasının sağladığı yararlardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Tatlı su kaynakları fazladır.
Soru Açıklaması
3.
Okyanuslardaki sürekli (sıcak ve soğuk) akıntıların oluşmasında ve yönlerindeki sapmalarda aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
Doğru Cevap: "D" Kıyıdaki dağların uzanış doğrultusu
Soru Açıklaması
4.
Dünya’daki okyanusların büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Büyük Okyanus - Atlas Okyanusu - Hint Okyanusu
Soru Açıklaması
5.
Karaların içine sokulmuş olup boğazlarla ve geçitlerle okyanuslara bağlanan denizlere “iç deniz” denir.

Aşağıdakilerden hangisi iç denize örnek oluşturmaz?
Doğru Cevap: "D" Umman Denizi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi okyanusların kıtalara doğru sokulmuş kolları olan kenar denizlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kızıldeniz
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Dünya genelinde deniz suyu sıcaklığının değişmesinde etkili olan faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Jeolojik yapı
Soru Açıklaması
8.
Yeryüzünde bulunan göller farklı kimyasal özelliklere sahiptir.

Aşağıdakilerden hangisi göllerin kimyasal özelliklerine etki eden faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yüksekliği
Soru Açıklaması
9.
Göllerin kimyasal özelliklerinin farklılık göstermesinde en önemli faktörlerden biri, gölün sularını bir ayak (gideğen) vasıtasıyla boşaltıp boşaltmamasıdır. Bir ayak vasıtasıyla sularını boşaltan göllerin suları tatlı olmaktadır.Bazı göller ise sularını bir ayak (gideğen) vasıtasıyla boşaltmamasına rağmen suları tatlıdır.

Aşağıda verilen arazilerdeki göllerden hangisi gideğeni olmasa bile tatlı sulara sahiptir?
Doğru Cevap: "B" Buzul
Soru Açıklaması
10.
I. Her mevsim yağışlı, yazları serin Karadeniz iklimi

II. Her mevsim yağışlı ve ılıman Ekvatoral iklim

III. Yazları sıcak ve kurak, kışları yağışlı Akdeniz iklimi

IV. Yazları sıcak, kışları sıcak ve kurak tropikal iklim

V. Yazları sıcak, kışları kurak Muson iklimi

Yağış ve sıcaklık özellikleri yukarıda verilen iklim tiplerinden hangisinde yer alan bir gölün tuzluluk derecesi en fazla olur?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.