10. Sınıf Coğrafya: Afetlerin Genel Özellikleri ve Dağılışları TEST - 1


Afetlerin Genel Özellikleri ve Dağılışları konusu 10. Sınıf Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Afetlerin Genel Özellikleri ve Dağılışları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Afetlerin Genel Özellikleri ve Dağılışları konusu 10. Sınıf Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Afetlerin Genel Özellikleri ve Dağılışları Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Coğrafya: Afetlerin Genel Özellikleri ve Dağılışları TEST - 1
1.
Aşağıda verilen doğal afet türlerinden hangisinin daha yavaş gerçekleştiği ve etkisinin daha uzun sürdüğü söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Kuraklık
Soru Açıklaması
2.
Dünya genelinde sanayi faaliyetlerinin gelişmesine bağlı olarak, ülkelerin enerjiye olan ihtiyacı artmakta; bu durum ise fosil yakıt tüketimini artırmaktadır.

Bu gelişmenin sonucunda ortaya çıkan sera etkisi;

I. buzulların yayılış alanı,

II. tatlı su kaynakları,

III. Dünyanın sıcaklık ortalaması,

IV. ekosistemlerdeki canlı çeşitliliği

durumlarından hangilerini artırmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
3.
Bir bölgede yaşanan kurak dönemin uzun sürmesi ve etkisini artırması sonucunda, o bölgede yaşanacak olan sorunlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
Doğru Cevap: "D" Deprem olasılığı artar.
Soru Açıklaması
4.
Sel ve taşkın riski aşağıda verilen alanlardan hangisinde daha azdır?
Doğru Cevap: "C" Dağ yamaçları
Soru Açıklaması
5.
I. Deprem

II. Çığ

III. Fırtına

IV. Don olayı

V. Sel

Yukarıda verilen afet türlerinden hangisinin oluşum zamanı veya dönemi önceden tahmin edilemez?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
6.
I. Sel ve taşkın

II. Çığ düşmesi

III. Deprem

IV. Volkanik patlama

Yukarıda verilen afetlerden hangilerinin ortaya çıkmasında insanların rolü vardır?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
7.
Oluşum zamanı ve yeri bilindiği için;

I. deprem,

II. sel,

III. fırtına,

IV. volkanizma

afet türlerinden hangilerine karşı önlemler alınabilir?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
8.
İkaz, izleme ve erken uyarı sistemleri ile bazı doğal afetler daha az zararlar ile atlatılabilir.

Buna göre;

I. tsunami,

II. kasırga,

III. erozyon,

IV. kuraklık

afetlerinden hangileri için erken uyarı sistemleri daha çok önem taşır?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
9.
Depreme karşı yapılması gereken çalışmalar; deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında diye üç farklı gruba ayrılır.

Buna göre;

I. tatbikatlar düzenleme ve katılım sağlama,

II. ilk yardım ve tedavi süreci,

III. arama ve kurtarma çalışmaları,

IV. yiyecek, içecek ve ilaç dağıtımı,

V. ısınma, barınma vb. temel ihtiyaçların karşılanması

çalışmalarından hangisi diğerlerinden ayrılır?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
10.
Heyelan oluşumuna neden olan;

I. eğimin fazla olması,

II. yağışların bol olması,

III. yol yapma çalışmaları yapılması,

IV. tabakaların killi yapıda olması

etkenlerden hangileri beşeri faktör olarak değerlendirilebilir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.