10. Sınıf Biyoloji: Mendel İlkeleri ve Kavramlar TEST - 1


Mendel İlkeleri ve Kavramlar konusu 10. Sınıf Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Mendel İlkeleri ve Kavramlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Mendel İlkeleri ve Kavramlar konusu 10. Sınıf Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Mendel İlkeleri ve Kavramlar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Biyoloji: Mendel İlkeleri ve Kavramlar TEST - 1
1.
Özelliklerin bir kuşaktan diğer kuşağa aktarımını inceleyen bilim dalına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Genetik
Soru Açıklaması
2.
Bir karakter üzerine etki eden aynı ya da farklı olabilen genlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Alel gen
Soru Açıklaması
3.
DNA üzerinde yer alan polipeptit sentezi için şifre veren parçacıklara verilen ad nedir?
Doğru Cevap: "C" Gen
Soru Açıklaması
4.
Gen kromozom teorisi için,

I. Genler kromozomlar üzerinde yer alır.

II. Bir kromozomda sadece bir gen bulunur.

III. Kromozomda sadece çekinik genler bulunur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
5.
Bezelyelerdeki çiçek rengi örnek olarak gösterilebilen ve bir nesilden diğer nesile aktarılabilen özellikler aşağıda verilenlerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Karakter
Soru Açıklaması
6.
I. S

II. y

III. N

Yukarıda verilen genlerden hangileri her zaman fenotipte etkisini gösterir?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
7.
Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde homozigotluktan bahsedilemez?
Doğru Cevap: "D" Dd
Soru Açıklaması
8.
I. t

II. m

III. n

Yukarıda verilen genlerden hangileri çekinik gendir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
9.
Canlıda bulunan genlerin tamamına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Genotip
Soru Açıklaması
10.
Aynı kromozom üzerinde yer alan genler aşağıda verilenlerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bağlı gen
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.