10. Sınıf Biyoloji: Mayoz Bölünme TEST - 1


Mayoz Bölünme konusu 10. Sınıf Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Mayoz Bölünme Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Mayoz Bölünme konusu 10. Sınıf Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Mayoz Bölünme Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Biyoloji: Mayoz Bölünme TEST - 1
1.
Mayoz bölünme sonucu,

I. zigot,

II. sperm,

III. yumurta

hücrelerinden hangileri oluşabilir?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
2.
I. Kardeş kromatit ayrılması

II. Homolog kromozom ayrılması

III. Tetrat olayı

Yukarıda verilenlerden hangileri bütün mayoz bölünmelerde kalıtsal çeşitliği sağlar?
Doğru Cevap: "B" yalnız II
Soru Açıklaması
3.
40 kromozomlu diploit bir hücrenin mayoz bölünmesi sırasında toplam kaç tetrat oluşur?
Doğru Cevap: "C" 20
Soru Açıklaması
4.
Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasındaki gen alışverişi olayı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Krossing over
Soru Açıklaması
5.
Mayoz bölünmenin mayoz - I ve mayoz - II evresinde,

I. interfaz,

II. sitokinez,

III. homolog kromozom ayrılması

olaylarından hangileri ortaktır?
Doğru Cevap: "B" yalnız II
Soru Açıklaması
6.
I. Sentromer sayısı = Kromozom sayısı

II. Tetrat sayısı x 2 = Kromozom sayısı

III. Kromatit sayısı = Tetrat sayısı

Mayoz bölünme için yukarıda verilen eşitliklerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
7.
I. Spor

II. Yumurta ana hücresi

III. Karaciğer hücresi

Yukarıda verilen hücrelerden hangileri mayoz bölünme sonucu oluşmuş olabilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
8.
Mayoz bölünmenin telofaz II evresinde,

I. iğ iplikler oluşumu,

II. çekirdek zarı erimesi,

III. çekirdek oluşumu

olaylarından hangileri gözlenir?
Doğru Cevap: "C" yalnız III
Soru Açıklaması
9.
Tetrat oluşumu,

I. mayoz bölünme,

II. döllenme,

III. mitoz bölünme

olaylarının hangilerinde görülür?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
10.
Kalıtsal çeşitlilik oluşumuna,

I. mitoz bölünme,

II. döllenme,

III. mayoz bölünme

durumlarından hangileri etkilidir?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.