10. Sınıf Biyoloji: Madde ve Enerji Akışı TEST - 1


Madde ve Enerji Akışı konusu 10. Sınıf Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Madde ve Enerji Akışı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Madde ve Enerji Akışı konusu 10. Sınıf Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Madde ve Enerji Akışı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Biyoloji: Madde ve Enerji Akışı TEST - 1
1.
Doğada komüniteler tamamen birbirinden bağımsız olmayıp komşu komüniteler arasında geçiş bölgeleri bulunmaktadır. Bu geçiş bölgelerine “ekoton” denir.

Ekoton bölgeler ile ilgili;

I. Türü temsil eden birey sayısı fazladır.

II. Türü temsil eden bireylerin toleransı fazladır.

III. Tür çeşidi bakımından zengindir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
2.
Bir bölgedeki;

I. sıcaklık,

II. su,

III. mineral çeşidi ve miktarı

faktörlerinden hangileri o bölgenin bitki çeşitliliğini etkiler?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
3.
Üretici canlılarla ilgili,

I. inorganik maddeleri organik maddeye çevirirler.

II. Madde döngülerinde önemli rol üstlenirler.

III. Besin piramidinin en alt kısmında yer alırlar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
4.
Besin zincirleri ile ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Besin zincirinin ilk halkasında otobur canlılar bulunur.
Soru Açıklaması
5.
Tipik besin zincirlerinin olduğu bir bölgede, insanların etçil hayvanları aşırı avlaması ile başlayarak birbirini takip eden;

I. bitki örtüsünün zarar görmesi,

II. etçillerin yok olması,

III. otçulların artması,

IV. toprağın erozyona uğraması

olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" II - III - I - IV
Soru Açıklaması
6.
Bir tarlaya fosfor içeren gübre verilmiştir.

Bu tarlada besin zinciri oluşturan aşağıdaki canlılardan hangisinde bu fosfor atomlarının ilk önce görülmesi beklenir?
Doğru Cevap: "B" Besin üreten bitkide
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi canlının holozoik beslendiğini kanıtlar?
Doğru Cevap: "C" Gelişmiş bir sindirim sistemine sahip olması
Soru Açıklaması
8.
Bir besin zincirinde üretici canlılardan son tüketici canlılara doğru gidildikçe,

I. zehirli madde birikimi,

II. aktarılan enerji miktarı,

III. biyokütle

değişkenlerinden hangilerinin miktarında artma gerçekleşir?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
9.
İki komünitenin kesişim alanına ekoton denir.

Buna göre ekoton bölgeleri için,

I. Madde döngüleri hızlıdır.

II. Tür çeşidi fazladır.

III. Tür içi birey sayısı azdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
10.
Aşağıda bir besin zincirini oluşturan dört farklı canlı ile ilgili çeşitli bilgiler verilmiştir.

– K canlısı inorganik maddeleri organik maddeye dönüştürebilir.

– L canlısı K canlısı ile beslenmektedir.

– M canlısı besin ihtiyacını K, L ve S canlılarının organik kalıntılarından karşılamaktadır.

– S canlısı hayvansal kaynaklı besinlerle beslenmektedir.

Bu canlılarla ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "C" M canlısı saprofit bakteri olabilir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.