10. Sınıf Biyoloji: Madde Döngüleri TEST - 1


Madde Döngüleri konusu 10. Sınıf Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Madde Döngüleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Madde Döngüleri konusu 10. Sınıf Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Madde Döngüleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Biyoloji: Madde Döngüleri TEST - 1
1.
I. Asit yağmurları

II. Parazit bakterisi

III. Denitrifikasyon bakterisi

Yukarıda verilenlerden hangileri topraktaki azot miktarını artırır?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
2.
I. NH3

II. NO2

III. NO3

IV. N2

Azot döngüsünde yukarıda verilenlerden hangilerini prokaryot canlılar oluşturabilir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
3.
Atmosferdeki oksijen miktarını,

I. suların dalga hareketi,

II. fotosentez,

III. oksijensiz solunum

olaylarından hangileri artırır?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
4.
Organik artıklardaki azotun bitkisel proteinde rastlanma sürecinde;

I. denitrifikasyon bakterileri,

II. nitrit bakterileri,

III. saprofit bakteriler,

IV. nitrat bakterileri

canlı türlerinden hangileri görev alır?
Doğru Cevap: "E" II, III ve IV
Soru Açıklaması
5.
Doğada karbon döngüsünde bitkiler tarafından fotosentezde kullanılan CO2 çeşitli yollarla tekrar atmosfere dönmektedir.

Buna göre, fotosentezle glikozun yapısına katılan karbonun yeniden doğaya dönüşünde rol oynayan,

I. glikozun etçil organizmalar tarafından solunumda kullanılması,

II. glikozun bitkiler tarafından solunumda kullanılması,

III. glikozun otçul hayvanlar tarafından solunumda kullanılması,

IV. etçil hayvanların atıklarındaki glikozun saprofitler tarafından solunumda kullanılması

olaylarının en kısa olandan en uzun olana doğru sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" II, III, I, IV
Soru Açıklaması
6.
Bitkiler tarafından topraktan alınan bir azot molekülünün tekrar bitkilerin kullanabileceği azot tuzları haline dönüşüp toprağa verilmesi sırasında rolü olan canlılar şunlardır:

I. Çürükçül canlılar,

II. Herbivor hayvanlar,

III. Nitrifikasyon bakterileri,

IV. Etçil hayvanlar

Bu canlılar hangi sırayla azotu kullanmıştır?
Doğru Cevap: "B" II, IV, I, III
Soru Açıklaması
7.
Doğadaki karbon döngüsünde;

I. çürüme ve ayrışma,

II. fotosentez,

III. oksijenli solunum,

IV. kemosentez

olaylarından hangileri, karbon atomunun organik bileşiklerin yapısına katılmasını sağlar?
Doğru Cevap: "E" II ve IV
Soru Açıklaması
8.
Atmosferdeki CO2 miktarını,

I. yanma,

II. fotosentez,

III. kemosentez,

IV. oksijenli solunum

olaylarından hangileri artırır?
Doğru Cevap: "B" I ve IV
Soru Açıklaması
9.
Toprakta bulunan organik atıkların atmosfere N2 şeklinde verilinceye kadar,

I. NH3

II. NO2

III. NO3

moleküllerinin oluşum sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" I - II -III
Soru Açıklaması
10.
Atmosferdeki su buharı,

I. buharlaşma,

II. solunum,

III. terleme

olaylarından hangileri ile artış gösterir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.