10. Sınıf Biyoloji: Güncel Çevre Sorunları ve İnsan TEST - 1


Güncel Çevre Sorunları ve İnsan konusu 10. Sınıf Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Güncel Çevre Sorunları ve İnsan Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Güncel Çevre Sorunları ve İnsan konusu 10. Sınıf Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Güncel Çevre Sorunları ve İnsan Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Biyoloji: Güncel Çevre Sorunları ve İnsan TEST - 1
1.
I. Atmosferdeki CO2'ni, aşırı artması sera etkisini artırır.

II. Ototrof canlıların artması atmosferdeki CO2’i azaltır.

III. CO2 artışı iklimsel değişikliğe neden olur.

Atmosferdeki CO2 miktarı ve neden olduğu çevre sorunları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
2.
Tarım ilaçları,

I. tarım zararlılarının direnç kazanması,

II. yararlı böceklerin yok olması,

III. tatlısu balıklarının ve kurbağaların azalması

değişikliklerinden hangilerine neden olduğu için çevre açısından tehlikeli maddelerdir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
3.
Tarımda verimliliği artırmak için yapılan uzun süreli gübre ve ilaç kullanımı sonucu;

I. yer altı ve yer üstü sularının kirlenmesi,

II. flora yapısının bozulması,

III. tarım ürünü kalitesinin azalması

durumlarından hangileri ortaya çıkabilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
4.
Aşırı otlatma sonucu;

I. erozyona açık alanların artması,

II. toprağın su tutma gücünün azalması,

III. ototrof canlı sayısının artması

durumlarından hangileri ortaya çıkabilir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
5.
Topraktaki azot tuzlarının azalmasına;

I. nitrifikasyon bakterilerinin azalması,

II. denitrifikasyon bakterilerinin azalması,

III. saprofit bakterilerin artması

durumlarından hangileri neden olur?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi karbondioksitin sera etkisini farklı yönde etkiler?
Doğru Cevap: "B" Ağaçlandırma çalışmalarının artması
Soru Açıklaması
7.
Küresel ısınma su kaynaklarının sürdürülebilirliğini ve ekosistemin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir.

Küresel ısınma sonucu;

I. deniz tuzluluk oranın artması,

II. buharlaşmanın artması,

III. bazı balık çeşitlerinin yok olması

olaylarının meydana geliş sırası aşağıdakilerden hangi-sinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" II - I - III
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin atmosfere saldıkları sera gazı miktarlarını azaltmalarını sağlayacak önlemlerden biri olamaz?
Doğru Cevap: "D" Geniş ve yüksek binalar içeren yaşam alanları kurmak
Soru Açıklaması
9.
Doğanın korunmasıyla ilgili aşağıdaki önlemlerden hangisi, biyolojik çeşitliliği koruma ve arttırmada etkili değildir?
Doğru Cevap: "E" Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının azaltılması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıda çevre kirliliği ile ilgili bazı durumlar verilmiştir.

Bunlardan hangisi diğer dördünün sonucunda gerçekleşen sorunlardandır?
Doğru Cevap: "E" Güneşten gelen zararlı ışınların etkisinin artması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.