10. Sınıf Biyoloji: Eşeysiz Üreme TEST - 1


Eşeysiz Üreme konusu 10. Sınıf Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Eşeysiz Üreme Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Eşeysiz Üreme konusu 10. Sınıf Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Eşeysiz Üreme Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Biyoloji: Eşeysiz Üreme TEST - 1
1.
Eşeysiz üreme sonucu oluşan yeni canlı ile ata canlının kalıtsal yapısı aynıdır.

Bu durumun sağlanmasında;

I. DNA’nın hatasız eşlenmesi,

II. kardeş kromatitlerin ayrılması,

III. Krosingoverin gerçekleşmesi

olaylarından hangileri etkilidir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üreme ve özelliklerine ilişkin doğru olmayan bir açıklamadır?
Doğru Cevap: "B" Canlılarda kalıtsal çeşitlilik oluşmasını sağlar.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıda verilen eşeysiz üreme şekli ve bu üreme şekillerinin görüldüğü canlı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Bölünerek → Bira mayası
Soru Açıklaması
4.
Rejenerasyonla çoğalan planaryada;

I. mitoz ile oluşan hücrelerin farklılaşma ile yenilenmesi,

II. farklı cinsiyete ait gamet çekirdeklerinin birleşmesi,

III. mitoz bölünme ile aynı genetik özellikleri taşıyan hücrelerin oluşması

olaylarından hangileri gerçekleşir?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
5.
Tomurcuklanma ile ilgili;

I. Sadece bir hücreli canlılarda görülür.

II. Oluşan canlı kesinlikle ata bireyden bağımsız olarak yaşar.

III. Oluşan canlı ata bireyle aynı kalıtsal özelliğe sahiptir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" yalnız III
Soru Açıklaması
6.
Bitkilerde vejetatif üreme,

I. rizom,

II. yumru gövde,

III. sürünücü gövde,

IV. soğan gövde

yapılarından hangileri ile gerçekleşebilir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki olaylardan hangisi canlıların eşeysiz üremesi sırasında görülmez?
Doğru Cevap: "A" Gametlerin olgunlaşması
Soru Açıklaması
8.
Canlılarda görülen rejenerasyon olayı ile ilgili;

I. Canlının gelişmişlik düzeyi arttıkça rejenerasyon yeteneği azalır.

II. Deniz yıldızında eşeysiz üremeyi sağlar.

III. Bir canlının tüm dokularının rejenerasyon yeteneği aynıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
9.
Vejetatif üreme aşağıdakilerden hangisini sağladığı için tercih edilen bir üreme yöntemi olabilir?
Doğru Cevap: "B" Kalıtsal yapısı ana bitkiyle aynı olan bitkiler üretmeyi
Soru Açıklaması
10.
Bölünerek eşeysiz üreme sonucu oluşan iki amip hücresinin;

I. nükleotit dizilimleri,

II. nükleotit çeşitleri,

III. gen sayıları

niceliklerinden hangileri aynıdır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.